Beleidsmedewerker C Wonen-Welzijn-Zorg Sociaal Domein (2020/14)